Hladinoměry

Vodočty kategorie B

Uničov - hladinoměr HP B Uničov – HP B č. 315 – Uničov, Oskava, ev.list.ČHMÚ, p.o. mapa

 

Vodočty kategorie C s automatizovaným přenosem měření

ID profilu v POVIS    Profil    Vodní tok Stav hladiny - graf on-line Měření VoX Mapa Evidenční list SPA    I.  

SPA II.

SPA  III.  

OBC501476_01

 HP C1 DL

Oslava ř.km 6,9

nost Na Křivou 426

  měření graf DLoučka ev.li HP C1 DL

110

140

180

B 315

HP B 315

Oskava ř.km 8,6

 Uničov -Oskava   Uničov - hladinoměr

ev. li HP UN_2H

250

270

300

   
Hladinoměry přiřazené k dPP obce Dlouhá Loučka v POVIS