C. Organizační část


Zabezpečení evakuace


Bezpečnost a ochrana života a zdraví osob je hlavní prioritou

V situacích ohrožujících zdraví a životy osob je nutné přistoupit k evakuaci.


Způsob zajištění evakuace

V případě nutnosti řídí evakuaci osob předseda nebo pověřený člen PK obce. Všechny osoby nacházející se v objektech určených k evakuaci jsou povinny uposlechnout jeho pokynů.

Velitel evakuace je povinen se ujistit, že všechny osoby nacházející se v objektu uposlechly pokyn k evakuaci. Evakuační trasa je stanovena od objektu směrem „nahoru" k evakuačnímu středisku.


Evakuační střediska

Jako evakuační střediska slouží určené objekty na katastru obce nebo jiná určená místa mimo katastr vně záplavových území.

Seznam evakuačních míst dPP Traplice v POVIS  

Tabulka Přehledný seznam evakuačních středisek

Evakuační místo  Kapacita Stravování Poznámka Kontaktní osoba telefon     poloha
ZŠ a MŠ Staré Město 70 132 2 sály sportovní haly Helena Kaulfussová 606 249 149 mapa
ZŠ a MŠ Traplice 300 800 Třídy ZŠ, prostory ZUŠ v budově Paedr. Mgr. Stanislav Horehleď 572 572 625 mapa

Směr a postup evakuace postižených obyvatel obce Traplice do bezpečí se řídí pokyny velitele evakuace - určeného člena PK.