Povodňová komise obce

Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností ORP Uničov. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 Vodního zákona).

Stanoviště Povodňové komise: OÚ Dlouhá Loučka, 1. máje 116 , kde je uložena i dokumentace povodňové komise obce.

Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.

Související povodňové komise

jsou uvedeny v kapitole Související povodňové komise – v Úvodní části tohoto dPP

Vlastní hlásnou povodňovou službu organizuje předseda PK – v součinnosti se členy PK obce Dlouhá Loučka a v součinnosti s HZS / JSDH.

Povodňová komise obce Dlouhá Loučka odkaz na POVIS

adresa: Obec Dlouhá Loučka, 1. máje 116, 783 86 Dlouhá Loučka

telefon/fax: 585 037 054;  e-mail:  dlouhaloucka@dlouhaloucka.cz;   web:   www.dlouhaloucka.cz

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

Koláček, Ladislav

předseda

1. máje 116, Dlouhá Loučka

585 037 054

602 713 044

Beneš, Pavel, Bc.

místopředseda

Policie ČR Uničov

974 766 741

732 978 977

Červený, Štěpán

člen

Předseda ZOD Agro Dlouhá Loučka 

 

585 037 061

737 779 554

Fišr, Robert

člen

Velitel SDH Dlouhá Loučka

585 037 087

728 410 106

732 765 222

Kropáč, Marek

člen

SDH Dlouhá Loučka - starosta

728 410 106

Nakládal, Pavel

člen

SDH Dlouhá Loučka - strojník

585 037 087

605 835 856

Křistek, Miroslav člen SDH Plinkout - starosta 603 110 531
Popelková, Jarmila Mgr. zapisovatelka OÚ 1. máje 116, Dlouhá Loučka 603 195 793