Hlásné profily a srážkoměrné stanice v dPP obce Dlouhá Loučka

Hlásné profily

kapitola MONITORING HLADINOMĚRY

Rozhodným hlásným profilem pro účely varování obyvatelstva před povodněmi i aktivity povodňové komise obce je hlásný profil.

OBC501476_01      HP C1 DL

Tento profil je umístěn v severní části obce Dlouhá Loučka na křížení ul. Na Křivou a Zámecká a poskytuje relativně dostatečnou dobu, vzhledem k postupovým dobám na Huntavě a Oslavě, pro aktivaci povodňové komise obce a varování obyvatelstvu před povodní.

Název HP, ID tok úsek platnosti SPA I. SPA II. SPA III. SPA
stav
[cm]
stav
[cm]
stav
[cm]

OBC501476_01

HP C1 DL

Oslava

celá obec Dlouhá Loučka

60 110 160

 

 
 
 
 

 

Srážkoměrné stanice

Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v obci Dlouhá Loučka jsou na webovou aplikaci dPP DL zařazeny:

kapitola MONITORING SRÁŽKOMĚRY

 

Hlásné profily a srážkoměrné stanice Dlouhá Loučka  v POVIS