E.7. Evidenční listy hlásných profilů


Evidenční listy hlásných profilů kategorie C jsou provozovány obcí Dlouhá Loučka. Obsahují především informace o umístění profilu a vodní stavy odpovídající jednotlivým stupňům povodňové aktivity.

Hlásný profil kategorie C : HP C1 DL - Oslava - Na Křivou - Dlouhá Loučka


 Je vybaven elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací.