A) Přehled inundačních území


Oslava

 LB i PB inundace podél celé obce Dlouhá Loučka ; ř.km 3,19 - 4,096

Pravobřežní inundace Oslavy postihuje zástavbu ve středu obce.

Levobřežní inundace Oslavy postihuje taky zástavbu rodinných domů. Koryto potoku zde protéká v těsné blízkosti obytné zástavby, zahrad i komunikace III/449.

Huntava - nemá lidská ohrožovaná sídla, snad jen domy ve Valšově Dole a je třeba s ní počítat jako přídatkem do Oslavy nad Dlouhou Loučkou. Tuto součtovou vodu ale postihuje profil HP C1 DL, který leží v horní části obce ale již pod tímto soutokem.