Organizace dopravy


Při organizaci dopravy za povodně se nepředpokládá plné využití hlavní páteřní komunikace, která prochází obcí II/449 Rýmařov - Uničov a je vedená podél toku Oslava.

V případě rozlivu Oslavy se musí použít únikové trasy dvěma směry a to u pravobřežní inundace Oslavy se musí evakuace řídit směrem SSZ na obec Šumvald a u levobřežní inundace Oslavy bude objízdní trasa vedená na obec Paseka.


V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru obce a doprava směrovat a řídit podle pokynů Policie ČR na navrhované objízdné trasy.

Přehled objízdných tras v dPP obce Dlouhá Loučka v POVIS

Id. POVIS Název objízdné trasy Identifikátor silnice Popis objízdné trasy Natočení značky Poloha
1252 OBJ_01_DL III/4492 Při rozvodnění řeky Oslavy podél pravého břehu, objízdní trasa je směrem na Šumvald  SSZ mapa
1092 OBJ_02_DL IV/44419 Při rozvodnění řeky Oslavy podél levého břehu, objízdní trasa je směrem na Paseku J mapa

 

 


Přehled dopravních omezení v dPP obce Dlouhá Loučka v POVIS

Id. POVIS

ID silnice

Název omezení

Popis omezení

Vodní tok

ř. km

Poloha

3700 II/449 Zákaz vjezdu Při povodních na řece Oslavě Q100 dojde k zneprůjezdnění hlavní páteřní komunikace II/449

Oslava (403510000100)

6,89 mapa
3701 II/449 Zákaz vjezdu Při povodních na řece Oslavě Q100 dojde k zneprůjezdnění hlavní páteřní komunikace II/449 Oslava (403510000100) 3.423 mapa

Napojení obce na významné silniční tahy (silnice I. a II. třídy, silnice pro motorová vozidla)