Správci vodních toků a vodoprávní úřad


Povodí Moravy, s.p. ředitelství podniku, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Tel.: 541 637 377, Fax: 541 637 403       www.pmo.cz

 

Nepřetržitá povodňová a havarijní služba - VH Dispečink Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno - tel: 541 211 737; e-mail: dispecink@pmo.cz

 

Přímý výkon správy toků: Povodí Moravy, s. p. - závod Horní Morava, U Dětského domova 263/4, Nové Sady, 779 00 Olomouc

ředitel závodu: Ing. Zdeněk Děrda ,  sekretariatzhm@pmo.cz

tel.: Tel: 585 711 216  fax: 585 711 214

Příslušné provozní středisko – Povodí Moravy, s.p., provoz Olomouc, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Vedoucí provozu: Josef Holásek – tel. 585 711 229 , provozolomouc@pmo.cz


Lesy České republiky, s. p. - správa toků Vsetín - oblast povodí Moravy

Vedoucí  Ing. Pavel Pernica

U Skláren 78, Vsetín 755 01, Tel: 956 957 111, web: www.lesycr.cz

detašované pracoviště

Potoční 61, Šumperk, Ing. Miroslav Cháb - pověřený vedením DP, tel: 956 957 237, mob: 724 614 036, mail: miroslav.chab@lesycr.cz

Totušek Martin Prokop Mgr.      správce toků (rajon 705 - Uničov) - tel: 956 957 231; mob:  725 257 600


Vodoprávní úřad – MěÚ Uničov, odbor životního prostředí - oddělení vodoprávního úřadu

Masarykovo nám. 1; 783 91 Uničov 1
 

Ing. Jitka Mátlová, vedoucí odboru ŽP, tel.: 585 088 325, e-mail: jmatlova@unicov.cz

Bc. Ondřej Kukula, tel.: 585 088 330, e-mail: okukula@unicov.cz  vodoprávní úřad

Ing. Jana Sovová, tel.: 585 088 352, e-mail: jsovova@unicov.cz  vodoprávní úřad


Český hydrometerologický ústav

Na Šabatce 2050/17

143 06 Praha 412 - Komořany

ústředna: 244 03 1111