Místa omezující odtokové poměry (MOOP)

MOOP se začnou uplatňovat svým negativním vlivem při déletrvajících a vydatných srážkách, zachycení předmětů nebo nánosů - omezením odtoku v místech pylonů mostů, vetknutí a ukotvení lávek, zmenšení průtočného profilu, mají za následek zmenšení kapacity koryta. V kritických stavech přívalu vod mohou způsobit jejich vzdutí a následné rozlití v místě omezení odtoku mimo koryto.

V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny.

OBJEKTY NA TOCÍCH - MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY OBCE DLOUHÁ LOUČKA v POVIS

Id.

ID POVIS

Vodní tok

Od [ř.km]

Do [ř.km]

Název

Umístění

Popis omezení

Poloha

1

18525

Huntava

0.41

0.41

Mostek přes Huntavu

koryto, břehy

Možné náplavy a usazeniny pod mostkem

mapa

2

18523

Oslava

0.147

0.147

Most č. 449-009

koryto, břehy

Možné náplavy a usazeniny pod mostkem

mapa

3

18562

Oslava

4.12

4.12

Mostek přes Oslavu

koryto, břehy

Možné náplavy a usazeniny pod mostkem

mapa

4

18563

Oslava

4.752

4.752

Most 4492-1

koryto, břehy

Možné náplavy a usazeniny pod mostkem

mapa

5

18564

Oslava

5.189

5.189

Lávka přes Oslavu

koryto, břehy

Možné náplavy a usazeniny pod mostkem

 mapa

6

18565

Oslava

5.33

5.33

Mostek přes Oslavu

koryto, břehy

Možné náplavy a usazeniny pod mostkem

 mapa

7

18566

Oslava

5.95

5.95

Most přes Oslavu

koryto, břehy

Možné náplavy a usazeniny pod mostkem

 mapa

8

18567

Oslava

6.335

6.335

Mostek přes Oslavu

koryto, břehy

Možné náplavy a usazeniny pod mostkem

 mapa

9

18568

Oslava

5.85

5.85

Most přes Oslavu

koryto, břehy

Možné náplavy a usazeniny pod mostkem

mapa

Popis a poloha míst omezujících odtokové poměry v katastru obce Dlouhá Loučka

Mapa míst omezujících odtokové poměry v katastru obce Dlouhá Loučka